Forum

Notifications
Clear all

Asɛmmisa

(@amakambon)
BlackStanding Kmty Registered

1. Kuro bɛn so na saa asɛm no siiɛ?
Ɛsiiɛ wɔ Maase mu.
2. Ɛdeɛn na ɛtoo abɔfra no awofoɔ da koro?
Na wɔwuwuiɛ na hyɛn akwanhyia.
3. Hwan nkyɛn na abaayewa no kɔtenaeɛ?
Ɔkɔ tenaa ɛna bi nkyɛn a ɔne no kɔɔ asɔre.
4. Ɛdeɛn na ɛna a abaayewa no ne no kɔtenaeɛ no bɔɔ ne tiri mu sɛ ɔbɛyɛ?
Na ɔpɛ sɛ ɔbɛkum no.
5. Hwan na ɔne no kɔbɔɔ pɔbɔne faa abaayewa no ho?
Ɔkɔɔ paanoo wura ho.

Quote
Topic starter Posted : 12/01/2018 8:35 am
(@obadelekambon)
Most BlackNificent Kmty! Admin
Posted by: Ama Kambon

1. Kuro bɛn so na saa asɛm no siiɛ?
Ɛsiiɛ wɔ Maase mu.
2. Ɛdeɛn na ɛtoo abɔfra no awofoɔ da koro?
Na wɔwuwuiɛ na hyɛn akwanhyia.
3. Hwan nkyɛn na abaayewa no kɔtenaeɛ?
Ɔkɔ tenaa ɛna bi nkyɛn a ɔne no kɔɔ asɔre.
4. Ɛdeɛn na ɛna a abaayewa no ne no kɔtenaeɛ no bɔɔ ne tiri mu sɛ ɔbɛyɛ?
Na ɔpɛ sɛ ɔbɛkum no.
5. Hwan na ɔne no kɔbɔɔ pɔbɔne faa abaayewa no ho?
Ɔkɔɔ paanoo wura ho.

Hyɛn no anya akwanhyia.

Mo ne adwuma! Ama, woayɛ adeɛ pa ara!

ReplyQuote
Posted : 13/01/2018 12:10 pm
Share:

X
X
X
X