Description

 

[mp3] 29 minutes, 39 seconds Ìtànsàn oòrùn yóò fi ọ́ hàn (The sunlight will expose you) From Odù Ogbè Bàrà An Ifá story on reciprocity and justice.